Tuesday, 30 June 2015

[Fatwa] - Bertembung Hari Raya dan Jumaat

Hukum Solat Jumaat Pada Hari Raya (adakah wajib atau tidak?)


Dalam Mazhab Syafi`e solat jumuat kekal wajib apabila jatuh hariraya pada hari Jumaat dan solat hariraya hukumnya adalah sunat bukan wajib
Ulamak mengatakan hadis-hadis yang dikemukakan adalahah sahih namun hadis itu ditujukan kepada bukan penduduk madiinah
Kebenaran dari RasuluLLah meninggalkan solat jumuat bagi orang yang telah menunaikan solat hariraya ditujukan khas kepada penduduk al `awaali iaitu penduduk kampung-kampung diluar madiinah yang sememangnya mereka tidak wajib solat jumuat.
Dalam Mazhab Syafi`e musafir yang tidak wajib solat jumuat tidak disyaratkan musafir jauh
Perkara ini boleh kita fahami daripada kata-kat Tabi`ien dibawah :

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ
ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ

Telah berkata Abu `Ubaid (Tabi`ie ) Kemudian aku berhariraya bersama Uthmaan bin `Affaan (khalifah ke 3) adalah hari itu hari jumuat, lantas beliau solat (hariraya) sebelum khutbah kemudian beliau berkhutbah maka antara kata-katanya :

"Wahai manusia sesungguhnya hari ini telah berhimpun untuk kamu 2 hariraya maka sesiapa yang mahu menunggu (solat) jumuat dari kalangan penduduk al `awaali (kampung-kampung diluar Madinah) hendaklah ia menunggu. Sesiapa yang suka kembali (kekampung dan tidak solat jumuat) maka sesungguhnya aku izinkan untuknya.
(petikan dari Sohih Bukhori)
Ya ada hadis seperti ini, dimana ulamak mengatakan kata-kata Nabi itu untuk penduduk kampung-kampung terpencil yang mana mereka memang tidak wajib solat jumuat pun. Sebaliknya orang yang wajib solat jumuat, mereka tetap wajib solat jumuat sekalipun hari itu adalah hariraya.
Penerangan mengenai perbezaan pendapat mazhab oleh Ustaz Muhammad Fuad:
Sedikit penambahan dari saya...oleh kerana melihat pekembangan ilmu Fiqh yang begitu meluas sekarang di Malaysia, terutama pandangan-pandangan dari mazhab Hanbali sudah diketengahkan di sini, maka sudah pastinya saya perlu meraikan pandangan-pandangan tersebut. OLeh itu saya kira tiada masalah juga masyarakat awam yang ingin berpegang dengan mana-mana pandangan tersebut dengan syarat berdasarkan Ilmu yang dipelajari, samada pandangan pertama tidak menggugurkan kewajipan solat Jumaat atau pandangan kedua yang tidak mewajibkan solat Jumaat. Bagaimanapun disini ada beberapa kiteria yang saya rasa tidak boleh diabaikan :

1 ) Pertama : tidak bertujuan meremeh-remehkan hukum hakam Syariah, mengambil sesuatu pandangan kerana mengikut hawa nafsu dan menjadikan Khilaf Fiqh sebagai helah/alasan untuk memilih pandangan-pandangan yang termudah sahaja. Sebagai mana Al-Alamaah Al-Tarizi dalam bab Hukum Ruksah menyatakan
: “ maka sesuatu helah ( sebagai alasan ) dan mengambil pandangan yang termudah yang dilakukan hanyalah menyebabkan kehancuran ( Aslu Syar’ie ) dasar/paksi Syariat, ataupun juga menghapuskan Maslahah Syar’ieyah ( kemaslahatan Syariah ) ”.
Imam syatibi juga menyebut dalam Al-Muafawaqat : "
Apabila seorang mukallaf menjadikan setiap permasalahan dengan bertujuan baginya mengambil pandangan yang termudah sahaja dalam sesuatu mazhab, dan setiap pandangan termudah tersebut memenuhi hawa nafsunya, maka sesungguhnya yang demikian itu mencabut Riqbatul Taqwa ( pemeliharaan taqwa dalam dirinya )".
Nasihat daripada Imam Ibnu Taimiyah dalam Iqamatul Hujah :
tidak harus menyandarkan helah ini kepada mana –mana imam. Dan sesiapa yang yang menyandarkan kepada salah seorang daripada mereka maka dia adalah jahil dengan dasar-dasar Imam Mujtahid tersebut, dan kedudukan mereka dalam Islam.
( Rujukan : Rukhsah Syar’ieyah, Dr Umar Abdullah Kamil )
2 ) Kedua : memilih pandangan Jumhur ( majoriti ) Fuqaha’ dalam sesuatu permasalahan, sebagaimana Syeikh Al-Qardhawi dan ramai lagi menyarankan supaya memilih Ijtihad Al-Jamaa’i ( Ijtihad majoriti ) kerana ia lebih selamat daripada Ijtihad Al-fardi ( ijtihad individu ), walupun begitu tidak boleh mengatakan ijtihad individu tadi adalah salah kerana adakala pandangan mujtahid tersebut lebih benar & tepat menurut ijtihadnya.
3) Ketiga : apabila berlaku perselisihan fiqh yang bersandarkan kepada dalil-dalilnya, maka lebih utama menggunakan qaedah Mura’atul Khilaf & keluar daripada khilaf adalah digalakkan. Caranya apabila bertembung dua pandangan dalam permasalahan Fiqh, maka digalakkan memilih pandangan yang lebih berat. Bab ini telah diperincikan oleh Imam izuddin Ibnu salam dalam Qawaid Ahkam bagaimana peraikan khilaf menurut kaedah gabungan antara mazhab maliki & syafie.
4 ) Keempat : Pengunaan dan pengamalan ilmu fiqh dalam ruang lingkup Syariah mestilah bersesuaian dengan kehendak semasa dan suasanan ( fiqh waqi’) seterusnya, bertepatan dengan Maqasid syariah ( objektif syariah ), maslahah dunia dan akhirat, dan kaedah-kaedah yang lain. Apabila membicara tentang hukum hakam dalam lapangan Syariah, maka tiga unsur ini tidak dapat dipisahkan dalam pengamalan dan perlaksanaan ilmu fiqh tersebut.
Anatara aspek terpenting yang bersangkut paut dalam perlaksanaan hukum hakam syariah ini adalah Maqasid syariah itu sendiri, iaitu tujuan sebenar pensyariatan yang berasaskan pentaklifan ( tanggungjawab ) setiap mukallaf. Ia selari dengan Konsep maqasid syariah yang tiga ini ( daruriyah, Hajjiyah dan Tahsiniah ) tujuannya untuk memelihara 5 asas penting ( iaitu agama, aqal, jiwa, keturunan, dan harta )
Manakala menurut objektif untuk agama ini,setiap individu mukallaf perlu melaksanakan tanggungjawab pensyariatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini Kerana objektif syariah bukannya menjadi sesorang mukallaf itu pemalas ( kerana wujudnya perselisihan fiqh yan membolehkan dia mengambil pendapat mana-mana yang mudah). Akan tetapi objektif syariah ini mengaplikasikan perselisihan dalam ilmu fiqh sebagai suatu kemudahan kepada mukalaf apabila wujudnya perselisihan pandangan tersebut menurut situasi dan keadaan.
Sebagaimana Dr Abdul Majid najjar (phd Aqidah & falsafah Universiti al-azhar ) menjelaskan dalam kitab beliau hal maqasid syariah :
“ia sebagai suatu elemen yang amat terpenting dalam asasiah ilmu-ilmu fiqhiyah. Dengan berpandukan objektif dan matlamat ini, ia menzahirkan hukum hakam syariah bertepatan dengan waqi’ ( reality ) sesuatu pemasalahan. Dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia bagi mempraktikkan hukum hakam syariah”.
Beliau membawa penjelasan daripada Imam syatibi yang menyatakan perlunya seseorang faqih itu memahami situasi semasa dalam suatu permasalahan dan memerhati dengan mendalam keadaan mukallaf tersebut agar dapat membawa kepada kemaslahatan dan menolak berlakunya kefasadan.
Apabila menyentuh tentang maqasid Syariah ini, saya tertarik dengan jawapan saudara di atas…kerana Objektif Syariah ini berkait dengan Fiqh nawazil..melihat permasalahan berbeza situsasi, keadaan dan masa berubah dari zaman ke zaman .
Jika diukur dalam pemerhatian Syariah, pandangan-pandangan yang berbeza ini adalah benar kedua-duanya ( pandangan yang menggugurkan solat jumaat dan tidak menggugurkan solat Jumaat ) namum apabila dilihat pada konteks tujuan & matlamat Syariah ini, pentaklifan dalam perlaksanaan hukum hakam tersebut masih lagi terikat apabila ia bersesuaian dengan kemampuan seseorang individu mukallaf tersebut. Ia berbeza bagi mereka yang tidak berkemampuan. Malah ia selari dengan tujuan Syariah mempraktikkan hukum tersebut sebagai mempertingkatkan ketaqwaan bukan mengabaikan sesuatu pensyariatan kerana berhelahkan suatu kemudahan.
Sebagai kesimpulannya, saya meraikan pandangan-pandangan yang berbeza ini yang menyatakan solat jumaat tidak perlu dilakukan..tetapi pada masa yang sama saudara juga perlu melihat kiteria di atas agar kita tidak menjadikan permasalahan khilaf ini sebagai lesen " cari malas " sehingga pentaklifan Syariah ini terabai kerana kemalasan kita bukan berada di sutasi yang sebenarnya, bagaimana & cara untuk mempraktikkan & meraikan Fiqh Iktilaf di kalangan mazhab fiqh yang lain.
Bagi saya pula, bukanlah susah sangat menghadiri solat jumaat tersebut, paling kurang satu jam sahaja..tidak menyebabkan lumpuh akibat bersila terlalu lama kesan darah tidak mengalir di hujung-hujng jari.
Dan bukan terlalu susah pada zaman serba moden sekarang, start enjin kenderaan dalam masa 10minit sudah sampai ke masjid, berbanding di zaman lampau berjalan kaki berbatu-batu jauhnya sudah pasti menyukarkan berulang alik dari rumah ke masjid. Begitu juga bagi mereka yang tinggal berjauhan, dan juga bagi mereka yang sibuk menyembelih dan menguruskan haiwan korban apabila sudah menyempurnakan solat hari raya dan pelbagai lagi urusan penting unutk kemaslahatan umum. Mungkin di situ ada keperluan dan sebabnya.
Tetapi bagi mereka yang meninggalkan solat jumaat kerana hendak keinginan tidur, kerana kesibukan seharian berhari raya, kerana letih bersembang , kerana sibuk berjuadah kuih muih, kerana sibuk membawa teman wanita bersiar-siar dihari raya dan pelbagai-bagai lagi kesibukan kita adakah sama situasi di atas..? sehinggakan kita mengabaikan perkara yang lebih keutamaan daripada yang bukan utama. Maslahah dunia & akhirat lebih penting daripada kepentingan peribadi.
Walaubagaimanapun kewajipan mendirikan solat zohor bagi golongan yang kedua ini tetap tidak digugurkan hukumnya secara Ijma'.
Sekian Wallahu’lam
oleh Ustaz Ghoni

Dipetik dari : Uthman Daud

MENJAWAB TOHMAHAN "AHLI HADIS" TERHADAP KITAB SYAIKHUL HADIS


MENJAWAB TOHMAHAN "AHLI HADIS" TERHADAP KITAB SYAIKHUL HADIS

Berikut merupakan kesimpulan daripada “Kajian 40 Hadith di dalam Kitab Fadāil al-Solah” oleh al-Allāmah al-Muhaddith al-Syeikh Muhammad Zakariyā al-Kandahlawī yang dihasilkan oleh para pelajar Ilmu Hadis di bawah bimbingan Dr. Asmadi Sakat (UKM):
Berdasarkan kepada latar belakang pengarang, beliau merupakan seorang ulama yang terkenal di dalam bidang hadis sehingga beliau digelar sebagai Ra’is al-Syeikh al-Allamah al-Muhaddith.
Maulana Muhammad Zakariya memiliki 2 manhaj dan metode penulisan iaitu manhaj penulisan untuk orang awam dan manhaj penulisan untuk alim ulama yang mana setiap daripada kedua-duanya memiliki kaedah dan caranya yang tersendiri dalam menyampaikan penulisan.
Dalam permasalahan hadith dhaif, beliau berpegang dengan pendapat jumhur muhaddith bahawa harus menyebut hadith dhaif tanpa menyebut keterangan sebab kelemahannya dengan syarat hadith tersebut tidak bersangkut atau ada kaitan dengan permasalahan aqidah, halal dan haram, hukum-hukum syariah. Juga untuk pengajaran, taghrib dan tarhib, kelebihan-kelebihan amal dan yang seumpama dengannya. Boleh beramal dengan hadith dhaif hanya dalam urusan fadāil (kelebihan-kelebihan amal), al-manāqib, al-taghrīb wa al-tarhīb (galakan kepada amalan dan ancaman meninggalkan amalan) sahaja dan tidak boleh beramal dengannya dalam urusan halal dan haram terutamanya urusan aqidah.
Para ulama hadith telah sebulat suara bahawa terdapat hadith yang boleh dinaik taraf martabat atau statusnya ke satu taraf yang lebih tinggi dari martabatnya yang asal dengan syarat kelemahan hadith tersebut hendaklah lemah yang sederhana.
Jenis-jenis hadith yang boleh dinaik taraf martabatnya kepada darjat yang lebih tinggi daripada darjatnya yang asal ialah al-hadith al-hasan lizatih, al-hasan li ghairih, al-mu’allaq, al-mursal, al-mu’dal, al-munqati’, almudallas, al-mursal al-khafie, hadith majhul al-hal, hadith majhul al-‘ain, hadith al-mubham hadith al-mukhtalit, hadith al-mutalaqqin.
Hadith daripada perawi yang berdusta, dituduh sebagai pendusta, fasiq, hadith al-syaz dan hadith al-ma’lul merupakan klasifikasi-klasifikasi hadith yang tidak dapat dinaik taraf kedudukannya kepada hasan li ghairih disebabkan terlalu lemah dan riwayat-riwayat yang lain tidak dapat mengangkatnya kepada kedudukan yang lebih tinggai dari kedudukannya yang asal.
Jenis-jenis hadith yang tidak boleh dinaik taraf ialah hadith mawdu’ , hadith al-matruk, hadith al-munkar, hadith al-syaz dengan jenis-jenis iaitu almudraj, al-mudtarib, al-musahhaf, al-muharraf dan al-ma’lul.
Dapatan daripada penelitian penulis, daripada 40 hadith yang terdapat di dalam Fadāil al-Solah hadith yang berstatus sahih ialah hadith 1, 3, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 24, 25, 27 dan 32. Hadith yang berstatus hasan ialah hadith 2, 4, 6, 7, 21, 22, 23, 28 dan 31. Hadith yang berstatus hasan selepas dikuatkan dengan riwayat sokongan ialah hadith 5, 8, 9 dan 10. Hadith yang berstatus dhaif tetapi boleh digunakan dalam konteks al-tarhīb ialah hadith 13, 16, 17, 26 dan 29. Kata-kata ulama yang terdapat di dalam kitab ini yang mana sesuai bagi tujuan al-tarhīb ialah hadith 15. Hadith yang ke 30 penulis tawaqufkan penilaian terhadapnya kerana tidak menemui kitab asal bagi hadith tersebut.

Saranan Dan Cadangan
Semua pihak termasuk para ulama dan ahli agama seharusnya memberi perhatian dan mengambil berat mengenai metode hadith mutāba’at dan syawāhid sebagai riwayat sokongan yang menjadi salah satu faktor pemangkin kenaikan taraf hadith yang berstatus dhaif kepada hasan li ghairih.
Daripada penganalisaan yang telah dibuat, penulis mendapati jumhur ulama di dalam beramal dengan hadis dhaif mengenakan beberapa syarat tertentu. Lantaran itu, janganlah terlalu cepat menolak sesuatu hadis disebabkan kelemahannya kerana kadangkala apa yang dikatakan sebagai kelemahan itu hanyalah pada sanadnya sahaja sedangkan matannya sahih dan selari dengan nas al-Quran atau dibantu oleh hadis sahih yang lain atau terdapat hadis lain daripada jalan riwayat yang lain yang boleh meningkatkan kedudukan hadis tersebut.
Berdasarkan kajian penulis terhadap buku karangan Mawlana Zakariya penulis mendapati terdapat beberapa buah hadith dhaif yang terkandung di dalam buku tersebut. Namun begitu hadith dhaif yang dikemukakan oleh beliau tidak terlalu dhaif dan tidak bercanggah dengan dalil-dalil syariat. Di samping itu beliau juga telah mengemukakan dalil-dalil samada dari al-Quran atau alsunnah yang lain untuk menyokong dan mengukuhkan hadith yang utama.
Penulis juga mendapati bahawa pengarang telah mengikuti metodologi para ulama hadis yang terdahulu dalam mengukuhkan hadith. Pengunaan hadith dhaif oleh beliau dalam kitabnya tidak bercanggah dengan syarat para ulama hadith yang terdahulu. Oleh itu, dakwaan yang mengatakan bahawa kitab-kitab karangan beliau tidak boleh dipakai adalah tidak benar dan tidak berasas.
Umat Islam seharusnya mengelakkan serta menjauhkan diri daripada mengeluarkan sesuatu kenyataan yang mengelirukan sekiranya perkara tersebut berada di luar kepakaran dan pengetahuan mereka.
Cadangan penulis kepada sesiapa yang ingin membuat kajian mengenai tajuk ini hendaklah memahami manhaj dan metode yang digunapakai oleh al-Kandahlawī serta menguasai kitab-kitab sumber asli bagi menjadikan kajian tersebut lebih berkualiti dan bermutu tinggi.

Kesimpulan
Pengaplikasian metode hadith mutāba’at dan syawahid sebagai riwayat sokongan yang menjadi salah satu faktor pemangkin kenaikan taraf hadith yang berstatus dhaif kepada hasan li ghairih merupakan manhaj yang digunapakai oleh al-Kandahlawī dan ulama sebelumnya dalam bidang penulisan hadith. Cara ini dilakukan menunjukkan kealiman dan kepakaran beliau di dalam bidang hadith. Sehubungan dengan itu manhaj ini boleh digunapakai sekiranya seseorang itu benar-benar mahir dalam bidang takhrij hadith.
(Sumber: Daripada Kajian yang dijalankan oleh pelajar ilmu hadis Jabatan al-Quran dan as-Sunnah di bawah seliaan Dr. Asmadi Sakat)
*Kalau dah faham, harap dapat sebarkan supaya orang awam tak terkeliru dengan tohmahan liar orang yang membenci hadis Nabi.
Post asal : sini

Tuesday, 11 February 2014

Nasihat maulana saad dlm mesyuarat

NASIHAT MAULANA SA'AD DAMAT BARAKATUHUM MENGENAI MESYUARAT

Sebagaimana solah adalah satu rukun agama yang penting, demikianlah mesyuarat adalah satu rukun penting dalam usaha dakwah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak solah , demikianlah tiada ada usaha dakwah bagi orang yang tidak bermesyuarat.

Sebagaimana agama adalah satu amanah, maka mesyuarat juga adalah satu amanah.
Kelemahan usaha adalah kelemahan mesyuarat. Usaha telah lemah kerana mesyuarat telah lemah.
Maksud mesyuarat bukanlah untuk menyempurnakan takaza, tapi maksud mesyuarat ialah untuk menyatukan hati rakan seusaha sehingga dapat buat usaha bersama-sama.

Takaza akan disempurnakan oleh rakan seusaha yang sanggup berkorban.
Mana-mana mesyuarat yang tidak dapat menyempurnakan takaza bukanlah bererti mesyuarat· itu lemah. Sebaliknya mesyuarat yang lemah ialah mesyuarat yang kerana mesyuarat itu rakan-rakan pecah hati lalu berhenti daripada usaha.

Orang-orang yang bersedia (menyambut takaza) sebenarnya mereka bersedia dengan sebab mesyuarat yang dilakukan. Ada pun rakan-rakan yang berhenti daripada usaha, mereka berhenti kerana asbab mesyuarat (yang tak betul).

Tiada sebarang 'Faisal' (pemutus) tanpa ·jemaah ahli syura dan tidak ada jemaah ahli syura tanpa 'Faisal' (pemutus). Sebagaimana tidak ada jemaah tanpa amir dan tidak ada amir tanpa jemaah.
Mana-mana rakan seusaha bermesyuarat dengan rakan seusaha yang lain, ini adalah kelemahan mesyuarai. Mana-mana rakan seusaha bermesyuarat dengan mana-mana jemaah, ini pun kelemahan mesyuarat. Mana-mana ahli jemaah bermesyuar dengan mana-mana seorang orang tanggungjawab, ini pun kelemahan mesyuarat.

Bermesyuarat tanpa mana-mana seorang ahli syura pun adalah kelemahan mesyuarat.
Mana-mana rakan seusaha jangan bermesyuarat dengan mana-mana rakan seusaha yang lain. Mana-mana rakan seusaha jangan bermesyuarat dengan mana-mana jemaah.

Sebaliknya jemaah bermesyuarat dengan jemaah. Mana-mana jemaah bermesyuarat dengan mana-mana seorang ahli syura, ini pun satu bentuk kelemahan mesyuarat.

Kerana ketiadaan mana-mana seorang ahli syura, mesyuarat hendaklah ditunda. Tidak perlu buat keputusan pada masa itu juga.

Sesiapa yang tidak ada kepentingan mesyuarat maka apa-apa keputusan yang dibuat dalam mesyuarat yang sedemikian pun tidak akan dipandang penting.
Keputusan mesyuarat tidak bergantung kepada cadangan yang banyak, tapi keputusan dibuat berdasarkan 'basiroh'.

Dalam mesyuarat mula-mula cadangan diminta daripada orang-orang lama dan kemudian daripada orang-orang yang. banyak korban.

Orang yang ingin agar keputusan dibuat mengikut cadangannya maka dia akan hias-hiaskan cadangannya itu.

Orang yang ingin agar keputusan dibuat mengikut cadangannya maka terlebih dahulu dia akan menyediakan suasana cadangannya itu sebelum mesyuarat lagi. Maksud Hadis: "Sesiapa yang ingin keputusan mesyuarat dibuat mengikut cadangannya maka dia mengambil potongan daripada api neraka."

Ada dua cara dalam memberi cadangan:
a. Beri cadangan dengan cara bahawa mesyuarat akan putuskan apa-apa yang saya hendak.
b. Terangkan hal-hal berkaitan dengan apa-apa yang dimesyuaratkan dan atas itu apa-apa yang diputuskan oleh 'Faisal' akan diamalkan.
Cadangan berdasarkan semangat tidak akan diterima kerana cadangan-cadangan berdasarkan semangat mengandungi 100 % kerugian.
Semasa mesyuarat, mintalah cadangan begitu·banyak sehingga tidak ada idea/pandangan lagi untuk sesuatu perkara itu.
Banyaknya cadangan/padangan untuk sesuatu perkara yang dimesyuaratkan bukanlah merupakan ikhtilaf atau perpecahan sebaliknya pandangan/syor yang banyak akan memantapkan perkara yang dimesyuaratkan.

Dalam setiap cadangan pasti ada apa-apa kekurangan. Apabila cadangan itu dibawa mesyuarat dan kemudian pandangan yang banyak diberi terhadap cadangan itu maka pandangan-pandangan yang banyak itu akan memantapkan cadangan itu.

Jika ada mana-mana orang tanggung jawab memberi apa-apa tugas kepada seseorang yang ada hubungan peribadi dengannya sedangkan orang itu tidak ada kemampuan untuk tugas tersebut maka orang tanggung jawab tersebut akan dihujani laknat.

Sekiranya selepas mesyuarat ada yang mengatakan, siapa yang buat mesyuarat? Siapa yang buat keputusan? Maka tidak ada fitnah yang lebih besar daripada itu.

Jika berlaku apa-apa keburukan selepas mesyuarat dan ada orang berkata, ahli mesyuarat tidak menerima pandangan kami oleh sebab itu berlaku keburukan. Kata-kata demikian adalah perangai orang munafik. Sementara orang beriman akan kata 'Kami beriman dengan apa-apa yang ditakdirkan oleh ALLAH.'

Mintalah cadangan daripada orang yang duduk diam semasa mesyuarat. Jika tidak, apabila selesai mesyuarat, orang macam itu akan berkata "Ahli mesyuarat tidak ambil syor pun dari kami lalu mereka dah buat keputusan."

Jika ada orang bertanya selepas selesai mesyuarat "Sebenarnya apa cadangan kamu semasa mesyuarat tadi?" Jawabkan kepadanya, "Apa keputusan mesyuarat, itulah cadangan kami." Dalam keadaan demikian, jika dia tetap bertanya, "Apa cadangan kamu dalam mesyuarat tadi?" Katakan kepadanya, "Kami telah beri cadangan kami dalam mesyuarat".

Jika mesyuarat dilakukan dengan mengenepikan mana-mana ahli syura atau orang tanggung jawab maka syura atau orang yang diketepikan itu akan membentuk kumpulannya menentang ahli mesyuarat. Lantaran itu rakan-rakan seusaha .akan sibuk dengan masalah dalaman dan takaza agama akan terbengkalai.

Jika ada mana-mana rakan seusaha meletakkan sesuatu takaza kepada orang lain dengan niat untuk melepaskan dirinya sedangkan ia tidak ada apa-apa uzur syara' maka sebenarnya dia secara terang-terangan mengingkari usaha dakwah.

Sesiapa yang melepaskan takaza kepada orang lain maka ALLAH akan pinggirkan dia dari usaha dan bangkitkan orang lain untuk buat usaha.
Tiada penyesalan dalam mesyuarat.

Jangan potong cadangan sesiapa dan jangan pandang hina cadangan sesiapa.
Amir tidak terikat dengan sedikit atau banyak syor.
Bermesyuarat adalah sunnah. Namun, pecahkan hati adalah haram. ·

Sebelum mesyuarat, pendapat boleh berbeza. Tetapi selepas keputusan amir, semua kena bersatu pendapat dan mengatakan keputusan amir adalah pendapat saya.

Semasa keluar di jalan Allah, mesyuarat dilakukan untuk 3 perkara;
a. Sebagaimana kita keluar ke jalan ALLAH untuk belajar agama demikianlah orang kampung pun perlu dikeluarkan untuk belajar agama.
b. Bagaimana semua orang Islam di sini dapat hidupkan amalan iman.
c. Untuk aturkan tertib amalan jemaah selama 24jam.
Duduk dalam mesyuarat dengan niat untuk taat, jangan duduk dalam mesyuarat dengan niat supaya orang lain taat kepada kita dan dengar cakap kita.
Berikan syor bukan gaya menghukum/memerintah.
Keputusan mesyuarat boleh diubah hanya dengan mesyuarat.
Duduklah mesyuarat dengan penuh fikir.
Jika ada yang berkata, "Syor saya tidak diterima dalam mesyuarat oleh kerana itulah berlaku kerugian/keburukan." Ini adalah cara orang munafik.
Bermesyuaratlah samada untuk urusan agama ataupun dunia.
Bermesyuarat adalah amalan yang ·disukai ALLAH, sunnah segala rasul, amalan para sahabat r.anhum serta keperluan kita yang penting.
Berilah syor dengan mementingkan manfaat agama yang lebih banyak.
Bermesyuarat sebelum mesyuarat adalah rancangan jahat, bermesyuarat selepas mesyuarat adalah pemberontakan.
Tiga perkara kena ada pada amir mesyuarat:
Pernah keluar ke jalan ALLAH
Istiqamah 5 amal
Ada sifat menyatupadukan
Amir jemaah patut ada 3 sifat :
Kasih sayang seorang ibu
Pemerhatian seorang ayah
Tarbiah seorang ustaz
Perbezaan pendapat adalah rahmat. Perpecahan hati adalah azab. Mustahab untuk bermesyuarat dalam urusan peribadi dan wajib bermesyuarat untuk urusan ijtimai.
Jika amalan ijtimai dibuat sendiri-sendiri ( tanpa mesyuarat) itu merupakan ujub.
Diterjemahkan oleh: Maulana Muhammad Razif Abdul Wahab.
Madrasah Pengajian Tahfiz Darul Ansar ·
Kelantan.

(13 Januari 2011)
Route yang telah di putuskan di Tongi
------------------------------------------
- Hj Zaid ke ARGENTINA
- Hj Ibrahim kajang ke CUBA
- Hj Hussein Kamal ke SWEDEN-NORWAY
- Cikgu Idris ke SURINAM GUYANA
- Shamsul ke CAPE TOWN
- Hj Ghazi ke CALIFORNIA
- Hj Hanan ke POLAN/UKERINE
- Zakaria subang jaya ke SIERRA LEON
- Hj Sharif ke NIGERIA
- Hj Alias ke NEW ZEALAND
- Cikgu     ke PAPUA NEW GUINEA
- Felda gedangsa ke MALUKU ISLAND
- Dr Ismail ke KANADA
- Basri ke SPAIN
- Takaza Jemaah2 perlu di hantar ke negara2 berikut ; USA, australia, ireland, surinam, venezula, mongolia, german, saudia arabia, labenon, libya, colombia, new calidonia, moscow, jepun, cina, 40 hari dan 4 bulan perth & cocos island.

**semua takaza telah di ambil oleh halqah2.
Alhamdulillah penulis whatup brother Hj Hakim bin hj Mansor telah masuk jem Sheikh Maiden.dan route jem ni telah diputuskan ke Spain,hai berpeluang jem ni akan buat ghast Masjid Cardoba dan menghidupkan amalan DTI dimasjid tu.Jemaah ni semua dari kalangan anak watan Sri Petaling Keanggotaan jem ni ialah Sheikh Maiden,Wak Omar,Hj Othman Sipol,hj Hakim Mansor dan Ust Ismail Deris.Jem kedua yg telah dibentuk ialag Hj Zaid Abdullah,Dato Kassim,Ust Abdullah Hizli dan ust Hazim dan dua org lagi dari Bangi dan route nya ke Argentina dan jem ketiga yg telah dibentuk Hj Gazi,Zulkifli Nobat,Suhaimi ,Apit dan Pakistan Brother dan route nya k California USA dan satu jem masturat 2bulan telah ditafakut dan bentuk terdiri dari Ust Hamzah,Sufian Lau,Dr Fauzi dan Othman Ali dan routenya insyaallah ke Arab Saudi dan satu jem 4b ke IPB terdiri dari Abdul Rahman DBKL,hj Ghani dan Yuslan. Nampak marhala masjud Sri Petaling.satu satunya masjid yg berjaya mengeluarkan 3jem 4bln  negara jauh lelaki dan  satu jem 2b masturat,semoga rekod cemerlang ni akan kekal dan Allah jadikan asbab hidayat diseluruh dunia dan akhirat....

Sunday, 12 January 2014

[Ringkas] - ibroh muhammad s.a.w

Salamun alaik..maaf ganggu..di dalam kesusahan kita menempuh cabaran imtihan ini,luangkanlah masa kita untuk memikirkan ibroh apa yang berlaku pada 12 ربيع الاول ni..tahun demi tahun berlalu semakin jauh dari kelahiran beliau,setiap perkara pasti ade ibroh..dan ibroh yang perlu tersemai dalam diri kita adalah ibroh perjuangan baginda..yang mane terletaknya ibroh besar dalam setiap episod baginda yg tidak terhitung payahnya,dibaling batu hingga mengalir darah yg berkocak,dicerca oleh nenek yg sdg disuapinya,dibaling Najis..adakah benda dikatakan sebagai dugaan kecil sebagai utusan Allah? Masihkah kita di zon yg selesa? Masihkah kita sempat bergurau senda sedang nabi menahan sakit di hati? Masihkah banyak masa utk memikirkan benda kecil? Sedang nabi bersusah mengatur umat? Jika kita adalah seorang yg jarang membelek sirah,lazimilah dgn selawat kpd bagind..sambil menyapa jiwa..sudah cukupkah amalku utk bersamamu baginda?
(nukilank ust ahmad lutfi paridin)